Våre IT-konsulenter har sterk kompetanseinnen machine learning

Vi har sterk erfaring med utvikling av maskinlæringsmodeller. Dette dreier seg i hovedsak om objektdeteksjon og bildegjenkjenning.

Dette bidrar vi med:

  • Utvikling av nye modeller
  • Trening av nye eller eksisterende modeller
  • Data-annotering/labelling (ifm. modeler som bruker supervised learning)
  • Integrering – integrasjon av nevrale nett mot andre applikasjoner
  • Testing av modeller ift. presisjon og ytelse
Ta kontakt

I PiL er menneskene vår mest dyrebare ressurs.Vårt konkurransefortrinn.

SE MER