Kunde i PiL

Vi opplever i dag en stadig mer fragmentert hverdag, hvor brukerbehov og krav til fleksibilitet, endrer seg i dramatisk økende tempo. Kappløpet om å strømlinjeforme forretningsprosesser, optimalisere produktlinjer, og bygge endringsvillige, dynamiske organisasjoner har pågått lenge. I sentrum av det hele står kampen om å utvikle digitale tjenester og produkter som skal danne grunnlaget for at en til enhver tid er konkurransedyktig. Din rett til å overleve. Din rett til å vokse.

PiL skal utgjøre en forskjell. Vi skal lose våre kunder gjennom tåken.

Våre IT-konsulenter skal gjøre en signifikant forskjell i det nye konkurranselandskapet du opererer i. Sammen skal vi bygge morgendagens løsninger. Sammen skal vi ta steget inn i fremtiden. Våre IT-konsulenter skal kjennetegnes som spydspissene innenfor sitt kompetansefelt og i våre leveranser.

Vi skal kjenne kundene våre, deres behov og kultur. På den måten sikre at dere alltid får konsulenter med riktig kompetanse og personlighet.

Som kunde skal du beskrive oss som: Løsningsorientert, ærlig, handlingskraftig og transparent. Vi skiller ikke på små og store kunder, for oss er alle like viktige og hver kunde er unik.

At vi starter fra “scratch” er vår urettferdige fordel: Vi skal være en underdog. Vi er sultne. Vi venter ikke. Vi agerer og jakter løsninger umiddelbart. Vi oppleves som friske, og omdømmekapital er et av våre viktigste våpen. Våre kunder skal fortelle markedet om våre solide leveranser og dyktige, trivelige konsulenter. Du vil høre om oss.

Som kunde skal du være trygg på at vi jobber sammen med – og for deg. Sammen skal vi lykkes!

Ta kontakt